creativiteitVeiligheid, creativiteit en werkplezier

Bij het zoeken naar oplossingen voor onveiligheid (woninginbraak, beroving, bedreiging, etc.) of onveiligheidsbeleving wordt bewust of onbewust vaak een bekende route gevolgd om te komen tot een oplossing. Partijen als gemeente, politie en OM nemen vaak het voortouw. Echte creativiteit en werkplezier ontbreken nogal eens.

 

Om te komen tot nieuwe en effectieve oplossingen kan 'anders denken' een belangrijke bijdrage leveren. Dit 'anders denken' wordt in belangrijke mate gevoed door plezier in het werk en een mindset die creatieve oplossingen mogelijk maakt. Input van buiten de sector kan daarbij als 'frisse' aanjager een belangrijke rol vervullen.

 

Zowel werkplezier als creativiteit laten zich niet eenvoudigweg op enig moment 'opleggen' ("Bedenk een creatieve oplossing", heeft maar zelden ook dit resultaat). Het veronderstelt binnen een team het draaien aan de juiste knoppen om zicht op nieuwe oplossingen mogelijk te maken. RFL helpt u daarbij graag op weg. Of het nu gaat om een lezing, een project-start-up of een workshop, schroom niet om eens geheel vrijblijvend contact op te nemen voor mogelijkheden.

 

 

Kantelen en (informeel) leren

Vorig jaar kwam het Kantelingsalfabet uit. Niet alleen een boek, maar ook een prachtig experiment, waaraan uitendelijk een kleine honderd auteurs hebben meegewerkt. Stuk voor stuk, inspirerende verhalen over de veranderingen waar we ons momenteel voor geplaatst zien.

Met enige trots kunnen we zeggen dat Request for Learning, in de persoon van Ries Ouwerkerk, een van de auteurs was.

Hij geeft aan dat de noodzaak om het 'informele leren in organisaties vorm te geven exponentieel toeneemt. In de huidige "Verandering van Tijdperk" zullen medewerkers immers steeds vaker andere dingen moeten gaan doen en zich hiervoor snel een andere houding en vaardigheden eigen moeten maken. Informeel leren en flexibiliteit gaan hand in hand. Lees hier zijn hoofdstuk.

Om snel vast te stellen hoe u momenteel het 'informele leren' binnen uw organisatie misschien wel onbewust stimuleert of tegenwerkt en hoe dit het vnden van 'nieuwe oplossingen' beïnvloedt, gaan we graag het gesprek met u aan. In zeer korte tijd reiken wij voor u op basis van een compacte scan de mogelijkheden aan. 

Betrokken medewerkers

bouwen steentjes

"Stabiele markten lijken niet meer te bestaan: onvoorspelbaarheid en turbulentie vormen de nieuwe realiteit en verandering is de grote constante. Het is de kunst je voortdurend aan te passen aan een veranderende organisatieomgeving (Mindset van de Business Leader, De Baak)". Dit geldt voor bedrijven, maar ook voor de partners in de veiligheidssector. 


Om meer in de effecti
viteit van de organisatie te investeren, lijkt het meer tijd en aandacht besteden aan managers en medewerkers een juiste investering, aldus het onderzoek van De Baak.


Het kunnen meegaan met verandering veronderstelt het maximum halen uit de competenties en betrokkenheid van uw medewerkers. Request for Learning is Gecertificeerd Partner van de Dantefactor Company. Dat maakt mogelijk dat wij snel in staat zijn om u een beeld te schetsen hoe het ervoor staat met de betrokkenheid binnen uw organisatie.


Met het
Dantefactor Kompas voorzien wij in een uniek dashboard voor betrokkenheid en bevlogenheid. Het geeft bovendien zicht op de factoren waarop gestuurd kan worden.

Ondeskundigheid helpt

Bij het veranderen, verbeteren van uw organisatie of aanpakken van een vraagstuk zoekt u natuurlijk als eerste naar de hiervoor benodigde deskundigheid. Request for Learning is de laatste die hier de noodzaak van zal ontkennen. Wilt u echter iets nieuws, een creatieve aanpak, een kanteling van denken of een verrassend perspectief, kan juist ondeskundigheid u verder helpen.

 

Mensen die geen zicht hebben op de formele kaders en belangen weten zich hierdoor ook niet geremd bij het bedenken van oplossingen. Zij zullen met ideeën komen waar de deskundige niet aan denkt. Een mooi voorbeeld hiervan is het benutten van de denkkracht van kinderen. Meerdere organisaties kennen al een Raad van Kinderen die kinderenhen op creatieve manier innovatieve ideeën aanreikt.

 

Kortom, organisaties kunnen ook leren van óndeskundigheid. Juist uit deze hoek komen de perspectieven die het vinden van oplossingen kan versnellen. Request for Learning gelooft in het samenbrengen van probleemhouders, deskundigen (specialisten) en ondeskundigen ('vreemde' disciplines, kinderen, etc.). Bent u geïnteresseerd hoe we u met deze 'driehoek' op een leuke manier nieuwe oplossingen aan kunnen reiken, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

 

Lezing over werkplezier 

Het belang van werkplezier wordt tegenwoordig door geen bedrijfsdirectie meer ontkend. Zeker niet nu steeds duidelijker wordt dat het de werkeffectiviteit en Schermafbeelding 2015-10-05 om 10.34.01betrokkenheid positief beïnvloedt. Werkplezier verhoogt de productiviteit en verlaagt het ziekteverzuim. Minder helder is vaak op welke wijze het werkplezier naar een hoger niveau getild kan worden. Het is meer dan aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden en veronderstelt een focus op passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie. Kijk hier voor wat eerste tips.

 

In een inspirerende lezing reikt Ries Ouwerkerk u graag de belangrijkste aandachtspunten aan om rekening mee te houden. Niet alleen geeft hij aan wat de factoren zijn om op te sturen, maar toont hij tevens de manier waarop deze op praktische manier ook echt handen en voeten zijn te geven in uw bedrijf. 

 

In een uitgebreide lezing, eventueel 'op maat' voor uw organisatie, wanneer u kiest voor een voorgesprek, gaat hij in op de in's en out's van werkplezier en betrokkenheid. Ook is het mogelijk te kiezen voor een compacte versie van een kwartier. Deze ruimte is snel gevonden in de agenda van de directie en geeft toch al een eerste beeld. Lijkt een kwartier u kort? Kent u het succes van TedX?