Coaching bij studie

De kop van deze paragraaf ‘coaching bij studie’ lijkt te suggereren dat u het niet alleen zou kunnen. Niets is minder waar. Bij vele studies, zeker de wat intensievere, wordt bij aanvang een bepaald instroomniveau verondersteld. Dus wanneer u daaraan voldoet, heeft u in beginsel de kwaliteit om de studie tot een goed einde te brengen. Echter, het volgen van een studie naast uw werk veronderstelt niet alleen andere vaardigheden, maar ook het vinden van een goede balans tussen werk, leren, gezondheid en privéaangelegenheden.unknown

U herkent het ongetwijfeld uit uw omgeving. Collega’s die enthousiast aan een studie beginnen, maar er op zeker moment toch weer mee stoppen. Het laat zich een beetje vergelijken met ambities als het ‘volgend jaar de marathon willen lopen, de vierdaagse of zoveel kilo willen zijn afgevallen, etc.’. Negen van de tien die deze ambitie uitspreken, zouden met de juiste training en voorbereiding ook daadwerkelijk in staat zijn hun doel te halen. Toch slaagt slechts een beperkt percentage van deze mensen er daadwerkelijk in het pad te blijven volgen dat tot succes leidt.

 

Leren met zekerheid

 


Ook zal u herkennen dat wanneer u samen met iemand anders, bijvoorbeeld een vriend of collega’ inhoud gaat geven aan een ambitie, het altijd beter gaat. Je praat er samen over, je ‘houdt elkaar vast’ en bij een motivatiedip help je elkaar hier doorheen.

Op een eenvoudige en laagdrempelige manier vervult RFL graag de rol van uw ‘studiemaatje’. Bij aanvang wordt in overleg vastgesteld hoe een reële planning eruit ziet en in gezamenlijkheid wordt bewaakt dat het resultaat binnen de afgesproken periode ook daadwerkelijk behaald wordt.

Over het aantal contactmomenten en de wijze waarop het contact plaatsvindt (telefonisch, mail, skype, etc.) worden ‘op maat’ afspraken gemaakt.