Diensten

Waar het betreft individuele dienstverlening, kan o.a. gedacht worden aan:

  1. Begeleiding door RFL, met aandacht voor de juiste balans gedurende leertrajecten. In een intakegesprek worden afspraken gemaakt over de wijze waarop we samen bewaken dat een traject niet alleen succesvol afgerond wordt, maar ook binnen de geplande periode.
  2. Bewaking door RFL dat u in uw dagelijkse praktijk uw handelen voortdurend afstemt op ambities in uw loopbaan. Wij verzorgen een APK op uw loopbaan. Er is daarbij aandacht voor actualiteit in uw praktijksituatie, mogelijkheden om formeel en informeel te leren en het benutten van kansen, waar deze zich voordoen.
  3. Ondersteuning bij opbouw en onderhoud van uw portfolio. De noodzaak om bij te houden welke competenties u in de loop der tijd heeft verworven, wordt steeds groter. Deze dienst kan zowel als ‘losse’ dienst afgenomen worden (We gaan dan samen aan de slag om uw portfolio op te maken), als in combinatie met bijvoorbeeld een partnerschap als onder 2. Bij het in kaart brengen wordt gerefereerd aan de 8 niveaus van het NLQF.
  4. Vaststellen welke ambities haalbaar zijn in uw huidige werkomgeving. RFL kan samen met u of namens u het gesprek met uw werkgever aangaan om de mogelijkheden in kaart te brengen. Het creëren van een win-win situatie voor werkgever en werknemer is daarbij altijd uitgangspunt.
  5. Voorbereiding op sollicitatie. Omdat het in een sollicitatiegesprek om meer gaat dan uw diploma's en getuigschriften, inventariseren we op een snelle en effectieve wijze samen met u welke competenties u in de loop der tijd (informeel) heeft opgedaan. U zult in het sollicitatiegesprek de 'andere kant van de tafel' zeker verrassen met goede voorbeelden van uw kwaliteiten. De kosten van een eenmalig gesprek met RFL (Euro 85,-) betalen zich dan ook zeker terug!

NB. De aangeboden diensten betreffen veelal maatwerk. Om die reden worden hier in de meeste gevallen geen prijzen aangegeven. Uitgangspunt is echter dat tegen een geringe maandelijkse vergoeding gekozen wordt voor een partnerschap met RFL, zodat u zeker weet dat u vasthoudt aan uw doelen.