Diensten

Met als uitgangspunt dat het lerend vermogen van samenwerkingsverbanden voor een belangrijk deel positief beïnvloed wordt door op informele wijze kennis en informatie te delen (netwerkleren), voorziet RFL in de mogelijkheid om

  1. De organisatie voor haar rekening te nemen van een (informele) sessie waarin vertegenwoordigers van ketenpartijen fysiek bij elkaar komen en - bijvoorbeeld op basis van een actueel thema - ‘good practices’ aangereikt krijgen en hierover met elkaar in discussie kunnen gaan (*).
  2. Te organiseren en faciliteren dat samenwerkende partijen elkaar in een leeromgeving (blijvend) treffen om daar informatie en inzichten te delen. Bekend met de ‘stroefheid van de startfase’, kan RFL in aanvang ook de rol van moderator voor haar rekening nemen. 

(*)  Gedacht kan ook worden aan een zogenaamde "Stel dat .....sessie". De ervaring leert dat de winst van een informele en laagdrempelige bijeenkomst, waarin met elkaar gesproken wordt over de veronderstelde situatie dat een gebeurtenis als Project X, Chemie-Pack, stroomuitval, extreem weer, etc. zich 'bij ons' voorgedaan had, bijzonder groot is. De bijeenkomst worrdt vanwege RFL begeleid door iemand met de unieke combinatie van expertise op gebied van veiligheid, kennismanagement en informeel leren. Omdat de bijeenkomst niet gericht is op besluitvorming, noch in een verslag wordt vastgelegd, wordt een grote vrijheid gevoeld om beelden en verwachtingen ten aanzien van het optreden met elkaar te delen.