Flexibel(er)

Herkent u dat? Op organisatieniveau de noodzaak van aanpassingen onderkennen, dit vertalen naar prioriteiten en beleidskeuzes, maar geduld moeten hebben voordat het zich heeft vertaald naar uitvoering.

Meer dan ooit, wordt algemeen onderkend dat het in economisch moeilijke tijden voor organisaties nodig is om flexibel c.q. wendbaar te zijn en bij voortduring te sturen op gevraagd vakmanschap. De omgeving verandert, de vraag verandert, technologisch zijn er nieuwe kansen, etc. etc. Om daar efficiënt en effectief op in te kunnen spelen als organisatie, is het niet alleen nodig optimaal zicht te hebben op alle al aanwezige competenties en talenten binnen uw bedrijf, maar ook maximaal te investeren in de mogelijkheden en bereidheid van medewerkers om nieuwe wegen te (willen) bewandelen, oftewel in de verander- en daarmee dus leerbereidheid van mensen. Een organisatie in verandering biedt vaak het ideale 'momentum' om te investeren in de leercultuur.

Waar Request for Learning nadrukkelijk onderkent dat efficiënt omgegaan moet worden met capaciteit en opleidingsbudgetten, wordt een belangrijk accent gelegd op het leren op de werkvloer. De ervaring leert dat mogelijkheden hiertoe in de praktijk vaak beperkt worden benut, terwijl het resultaat ervan vaak vele malen groter is dan het investeren in opleidingen met navenante budgetten. Een zwaarder accent op dit zogenaamde 'informele leren' veronderstelt uiteraard wel een zorgvuldige registratie van de op deze manier ‘verworven competenties’.

Hoe is het met de leercultuur en flexibiliteit binnen en van uw organisatie gesteld? De Flex Ability Index (FAI) van Request for Learning geeft u snel zicht op kansen en mogelijkheden om - zonder dat dit direct ten koste gaat van het opleidingsbudget - 'de eerste winst' in de vorm van 'laaghangend fruit' snel binnen te halen.

Request for Learning biedt u - naast de mogelijkheden van concrete dienstverlening als het verzorgen van een scan naar de leercultuur, het organiseren en begeleiden van praktische vormen van kennisdeling, seminars, workshops, etc. - ook de pragmatische mogelijkheid van het 'periodiek meedenken en klankborden'.

 

Groeien bij de gratie van veerkracht!

 


In de vorm van een partnerschap (soort abonnement) overleggen we enkele malen per jaar met u wat de stand van zaken is en waar de aandacht van het 'organisatieleren' het best naar uit zou kunnen gaan. Dit in relatie tot het vakmanschap binnen uw organisatie, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar bovenal in relatie tot het succes en de continuïteit van uw bedrijf. Het toenemend aantal faillissementen is niet zelden het gevolg van het niet tijdig flexibel in kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden.

Wilt u eens vrijblijvend een keer sparren over zaken, waar u binnen uw organisatie tegenaan loopt, werkt RFL hier graag aan mee.