Ervaring

 

ries ouwerkerkRies Ouwerkerk, initiatiefnemer van RFL, heeft veel ervaring met de verschillende aspecten van leren. Zowel in de rol van 'lerende' als in de rol van 'facilitator' van het formele en informele leren in organisaties.

Hij rondde, naast een full-time baan, bijvoorbeeld een studie Nederlands Recht af en haalde zijn MBA-graad. De o.a. hiermee opgedane ervaring en kennis heeft hij weten te vertalen naar concepten waarmee hij mensen, die ervoor kiezen om een omvangrijke studie naast het werk te volgen, bijna de zekerheid kan geven dat zij ook daadwerkelijk de eindstreep halen. Hij kent niet alleen de valkuilen, maar weet als geen ander wanneer een ‘maatje’ nodig is om vol te houden. RFL ziet het behalen van een opleiding overigens niet als einddoel, maar 'slechts' als een stap op het pad naar een hoger gelegen doel. Vooraf al kijken welke vorm van leren en/of studie past bij persoonlijke ambitie en organisatiedoelstellingen en kijken of afspraken mogelijk zijn hoe het geleerde straks in de praktijk kan worden gebracht, ziet hij dan ook als cruciaal.

Waar het betreft het faciliteren van het formele en informele leren binnen een organisatie, heeft Ries belangrijke ervaring opgedaan binnen de politie en de markt van veiligheid in het algemeen. Na in de praktijk werkzaam te zijn geweest, heeft hij meerdere rollen vervuld binnen de onderwijs- en kennisorganisatie van de politie. Rollen als: Hoofd Onderwijs, Programmamanager, Projectleider, etc. De laatste jaren heeft hij het accent gelegd op advisering in vraagstukken op het gebied van kennismanagement. Welke rol speelt een gevolgde opleiding, welke rol een specifiek voor de praktijk ingerichte kennisbank, hoe wordt er informeel geleerd in de praktijk, waar draagt aangeboden kennis nu echt bij aan resultaat van uw organisatie, welke mogelijkheden biedt de technologie, social media? Vragen waarop hij in de loop der jaren steeds beter een passend antwoord heeft weten te formuleren. Ervaring die hij graag deelt met organisaties die serieus werk willen maken, van 'duurzaam leren', 'sociale innovatie', etc. 

De opgedane ervaring heeft Ries vertaald naar de ambitie en passie, om leren er echt toe te laten doen. Anders geformuleerd, de inzet van kennis en leertrajecten, formeel of informeel, moet maximaal verbonden worden aan persoonlijke ambities enerzijds en de doelstellingen van de organisatie anderzijds. Goed gevulde persoonlijke portfolio’s of een keur aan beschikbare competenties en talenten binnen uw organisatie, vormen natuurlijk een belangrijk uitgangspunt voor succes, maar echt interessant wordt het pas als kans gezien wordt deze gericht in te zetten in relatie tot persoonlijke groei en de actuele speerpunten van uw organisatie.

Request for Learning rekent het tot haar primaire doel om leerinspanningen, formeel of informeel, bewust of onbewust, maximaal ten goede te laten komen aan uw persoonlijk succes of dat van uw organisatie. Werken aan vakmanschap, loopbaan en inzetbaarheid op de langere termijn, vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. Met onderwijskundige principes wordt rekening gehouden, maar primair uitgangspunt is pragmatiek en resultaat. Van ambitie naar resultaat.

Het is de combinatie van brede ervaring met het praktisch en optimaal inrichten van kennis- en leerprocessen aan de ene kant en het bedrijfsmatig inzicht anderzijds, die Request for Learning haar propositie geeft in de markt.