Visie

Request for Learning (RFL), letterlijk vertaald Verzoek tot Leren, gaat er vanuit dat leren een belangrijke behoefte invult van zowel mensen als organisaties, soms bewust, maar vaak ook onbewust. Waar Abraham Maslow in 1943 met zijn Piramide al aangaf dat mensen na de primaire behoeftes aan voedsel, veiligheid en sociale contacten, ook altijd zoeken naar waardering, erkenning en zelfontplooiing, is deze behoefte ook te vertalen naar organisaties. Immers ook organisaties zullen, willen zij efficiënt sturen op continuïteit, vakmanschap en dus naar adaptief vermogen en flexibiliteit, structureel zoeken naar waardering, innovatie en groei.

Voor RFL is leren en het groeien in vakmanschap meer dan het verzorgen of volgen van een training of cursus. Recent onderzoek wijst immers uit dat leren grofweg gepaard gaat met een ‘70-20-10 formule’. Ongeveer 10 % van wat door mensen geleerd wordt, wordt aangereikt in cursussen, 20% door protocollen en instructies in de werksituatie en plusminus 70% in de contacten met collega’s en het dagelijks handelen in de praktijk. Dit laatste wordt ter onderscheid van cursussen en trainingen vaak het informele leren genoemd.

Met als uitgangspunt structurele groei van mens en organisatie, verkent RFL niet alleen de specifieke mogelijkheden om de toegevoegde waarde van u persoonlijk of van uw organisatie bij voortduring te laten toenemen, maar ook om deze expliciet door uw omgeving herkend en erkend te laten worden.

Of het nu gaat om mens of organisatie, vakmanschap en dus leren is iets wat constant aandacht behoeft. Vergelijk het bijvoorbeeld maar met conditie of gezondheid. Veronachtzamen maakt het op termijn moeilijk in te halen.

Desondanks begrijpt RFL dat deze constante aandacht het in prioriteit vaak verliest van actuele door u op te lossen vraagstukken.

Met RFL als partner weet u zich echter toch gegarandeerd van continue aandacht voor uw persoonlijke groei of innovatieve kansen in uw bedrijf. Uitgangspunt daarbij is niet zozeer dat u of uw organisatie heeft
te kampen met een probleem, maar dat bewaakt wordt dat uw ambitie van continuïteit of groei daadwerkelijk
bewaarheid wordt.
Een prettige zekerheid!