Partnerschap als werkwijze

Een belangrijk uitgangspunt voor Request for Learning is partnerschap. Om uzelf of uw organisatie op een hoger plan te brengen, is uw eigen ambitie en deskundigheid uitgangspunt, maar het in de basis kunnen en willen blijkt in de praktijk vaak niet voldoende. Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie:

Mensen die gezond willen leven en af willen vallen, weten dat ze niet moeten roken en veel moeten bewegen, toch echt succesvol zijn slechts degenen die de aandacht hiervoor goed geborgd en georganiseerd hebben.

De noodzaak van een goede focus op de rol van kennis en leren zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Voor medewerkers zal aandacht hiervoor steeds meer nodig blijken om succesvol te zijn en ook op termijn inzetbaar te blijven. Voor organisaties wordt het 'leren' nu al vaak gedefinieerd als het nieuwe primaire proces.

Maar hoe gaat u deze noodzakelijke focus op vakmanschap voor u of voor uw organisatie goed borgen? Weten is één, maar aandacht voor dit leren structureel en gericht vasthouden is twee.

Met Request for Learning als partner voor u persoonlijk of voor uw organisatie, borgt u deze noodzakelijke aandacht en heeft u de zekerheid het leerproces blijvend te optimaliseren. Op deze manier houdt u vast aan uw ambitie en weet u zich verzekerd van resultaat.      

Met de keuze voor partnerschap, is het ook goed om aan te geven wat RFL niet voor u zal doen. U moet geen contact opnemen met ons als u op zoek bent naar een uitgebreid onderwijskundig onderzoek, gevolgd door de oplevering van een centimetersdikke adviesrapportage. Andere partijen zijn daar veel beter in dan wij. Het unieke van RFL is dat we samen met u snelle en praktische slagen proberen te maken die direct hun vruchten afwerpen, maar ook blijvend met u alert willen zijn om geen 'laaghangend fruit'  te missen.   

 

 

'De ambitie van vakmanschap, vertaald naar resultaat'