Netwerkleren

Vaak veronderstelt het realiseren van uw doelstellingen het intensief samenwerken met andere partijen. Veiligheid, een domein waar RFL een brede ervaring heeft, is hier een goed voorbeeld van. Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, burgers, etc. hebben in zo'n geval allemaal een rol.

Het gezamenlijk een concreet doel voor ogen hebben, inzicht hebben in elkaars verantwoordelijkheden, goede communicatie, etc. worden dan belangrijke aspecten. Op welke praktische wijze laat je partijen 'elkaar vinden'? Wanneer kies je voor overleg tussen de formele vertegenwoordigers en wanneer voor de mensen in de uitvoering? Welke info ben je bereid op welk niveau met elkaar te delen?

Er zijn tegenwoordig verschillende concepten denkbaar die kennisdeling en pragmatisch handelen maximaal ondersteunen en snel en effectief inzetbaar zijn.

Het 'lerend worden' van een samenwerkingsverband, keten of netwerk en het gezamenlijk realiseren van steeds betere resultaten, is hetgeen waar RFL graag met u de schouders onder zet.

 

 

Netwerkleren, vanzelfsprekend, maar niet vanzelf